Trường Mầm non Phú Thuận - Quận 7 : Cơ sở 1 : Số 2 - Nguyễn Văn Quỳ - Khu phố 1 - Phường Phú Thuận - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại : 0836.321.040. Cơ sở 2 : Số 1149 - Huỳnh Tấn Phát - Phường Phú Thuận - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại : 0836.321.040.

Hiến máu nhân đạo

9/8/2021 23:35

Thực hiện kế hoạch Liên đoàn lao động Quận 7, vừa qua Trường MN Phú Thuận tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt máu hồng năm 2021"

Xem thêm

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163