Trường Mầm non Phú Thuận - Quận 7 : Cơ sở 1 : Số 2 - Nguyễn Văn Quỳ - Khu phố 1 - Phường Phú Thuận - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại : 0836.321.040. Cơ sở 2 : Số 1149 - Huỳnh Tấn Phát - Phường Phú Thuận - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại : 0836.321.040.

Hiệu Trưởng

Phan Thị Hạnh
Phan Thị Hạnh

Ngày sinh: 31/12/1968

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Phó Hiệu Trưởng Chăm Sóc - Giáo dục

Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Ngày sinh: 15/6/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Ninh Bình

Phó Hiệu Trưởng chăm sóc - nuôi dưỡng

Trần Lý Mỹ Quyên
Trần Lý Mỹ Quyên

Ngày sinh: 6/9/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quãng Ngãi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích